08
Jul

Showcase the Green and Win: ECO Creators Contest – Electric Castle 2018

Update 2: Thank you, all, for the great contest submissions. We have received numerous creative ECO content pieces, so we will need to take a bit more time for the jury to review and select the winners. We will announce the results by the 17th of August, the latest.

Update: for those of you who need more time, we extended the deadline until the 30th of July. We cannot wait to see your eco-creations!  

Capture the ECO Program of Electric Castle 2018 in a creative way and share it online to convince as many as possible that a sustainable society needs everyone’s involvement!

We’re waiting for your photos, videos or articles in regard to sustainable practices you notice at the festival.

You just need to publish your creative content on your Facebook, Instagram, Twitter or personal blog/site and send the link at electriccastle@mainoi.ro together with your contact details until Thursday, 26th of July.

You can win awesome prizes, thanks to our partner, Lidl Romania: a custom bicycle, a solar backpack or an invitation for the festival’s next edition in 2019!

Read below the contest rules (RO)

REGULAMENT

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „ECO Creators” (denumit în continuare „Concursul”) este Asociația MAINOI, cu sediul social în Brașov, str. Sitarului, nr. 11, bl. C30, sc. A, et. 2, ap. 5, înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor ținut la Judecătoria Brașov la poziția 96/28.10.2014, cod fiscal numărul RO33934630, având contul numărul RO06RNCB0053144521160001, deschis la banca BCR, reprezentată de Nicoleta Cîrjan, cu funcția de Președinte, denumit în continuare Organizatorul.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

 

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi organizat și se va desfășura în perioada 16 iulie – 26 iulie 2018 în mediul online, pe https://www.facebook.com/MaiNoiCreatives/, pagina oficială de Facebook a organizației MAINOI, se va anunța printr-o postare  începerea oficială a concursului și regulamentul acestuia.

 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu domiciliul în România, care deține orice brățară de acces (abonament sau pe zile) la Electric Castle Festival 2018. Nu pot participa Organizatorii și alte persoane implicate în organizarea și desfășurarea concursului. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

ART. 4. MECANISMUL ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul se desfășoară după cum urmează:

– În perioada 16 iulie -26 iulie 2018, participanții trebuie să posteze pe pagina personală de Facebook, Instagram, Twitter, blog, pe site-ul personal etc. către audiența generală (« public »), unul sau mai multe materiale media (fotografii, video-uri, articole etc.), care să reprezinte perspectiva lor față de Programul ECO al festivalului Electric Castle şi care contribuie la atingerea obiectivelor programului de a creşte gradul de conştientizare cu privire la schimbările climatice. Indiferent de platforma, postarea trebuie sa includă hashtag-urile #ecoec și #zerowaste.

Este important ca materialele postate să contribuie cât mai mult în atingerea obiectivelor de bază ale Programului – creșterea gradului de conștientizare față de importanța colectării selective și a reducerii emisiilor de carbon prin implicarea fiecarui cetăţean pentru construirea unei societăţi durabile.

Dacă participantul la concurs postează pe:

  • rețele sociale: Facebook, Instagram sau Twitter, el/ea trebuie să includă hashtag-urile #ecoec și #zerowaste și tag-ul funcțional MaiNoi (@MaiNoi pentru Facebook, @mainoi_ngo pentru Instagram și @MaiNoiCreatives pentru Twitter).
  • platfome de tip blog sau site, articolul trebuie sa includă hashtag-urile #ecoec și #zerowaste, iar  la final URL-urile:  http://mainoi.ro și www.electriccastle.ro
  • Apoi, participanţii trebuie să trimită Organizatorului link-ul/link-urile postării/postărilor + datele de contact (nume, adresa, e-mail, telefon) la adresa de e-mail electriccastle@mainoi.ro
  • O persoană se poate înscrie de maxim 3 ori (unde o postare este echivalentă unei înscrieri);
  • În perioada de 1-5 august 2018, juriul va desemna câștigătorii;
  • Organizatorul verifică dacă participanții declarați câștigători au îndeplinit toate regulile de concurs;
  • Până în data de 8 august 2018, Organizatorul îi va contacta pe câștigători, prin intermediul  email-ului, la adresele lasate ca și contact.

 

ART. 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Desemnarea câștigătorilor va fi făcută prin decizia unui juriu format dintr-un reprezentant Electric Castle, un reprezentant MAINOI și un reprezentant Lidl. Juriul va premia cele mai creative postări care contribuie la promovarea valorilor de sustenabilitate pe care le vizează Programul ECO al Electric Castle 2018.

 

ART. 6. PREMII

Premiul I constă într-o bicicletă realizată de Atelier Pinion București (Iute Bike în valoare de 3700 lei):

Premiul II constă într-un ghiozdan solar (imagine cu titlu de prezentare) în valoare de 450 lei:

Premiul III constă într-un bilet General Pass la Electric Castle 2019.

 

ART. 7. ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii, prin înscrierea în concurs îşi dau acordul şi au obligația de a furniza datele personale şi de contact reale (nume, prenume, data nașterii, serie și număr de buletin, e-mail, numar de telefon, adresa fizica de contact) via e-mail, pe acelaşi canal pe care au fost contactaţi de către Organizator, pentru a li se valida câștigarea concursului.

În caz contrar, aceştia sunt descalificați și înlocuiți de către rezerve.

Organizatorii nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene de către participanţii selectaţi în vederea premierii.

Premiile vor fi trimise prin curier, taxele de transport fiind suportate de către Organizator.

 

ART. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita alte modificări.

 

ART. 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil oricărui solicitant pe: http://www.mainoi.ro.

 

Art. 11. DIVERSE

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Concursului și va face public acest lucru pe website-ul http://www.mainoi.ro. Contestațiile se depun în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii Concursului la sediul Organizatorului.

Update regulament: 

Deciderea câștigătorilor si anunțatul acestora vor avea loc pana pe data de 17 august 2018.